Пореска управа Републике Српске, Подручна јединица Соколац, позива удружења грађана, фондације, спортске клубове и заједнице етажних власника да до 28. фебруара ове године поднесу пореске пријаве за комуналну таксу.

Одлуком Града Источно Сарајево о комуналним таксама за 2019. годину наведене категорије су уврштене у обвезнике плаћања комуналне таксе, што је измјена у односу на досадашњу праксу.

У оквиру имплементације Интегрисаног информационог система у Пореској управи РС врши се аутоматско креирање опомена за неподношење пореских пријава и подношење прекршајних налога.

Да би се избјегле наведене санкције неопходно је да се представници удружења грађана, фондација, спортских клубова и заједница етажних власника обрате у просторије Пореске управе Соколац за обрасце и све потребне информације.