Пореска управа Републике Српске отписала је у прошлој години 18,6 милиона КМ предузећима код којих је закључен стечај и од којих је немогуће наплатити овај дуг.

У Пореској управи Републике Српске за Капитал су рекли да након што судија донесе рјешење о закључењу стечајног поступка и оно постане правоснажно, ПУРС доноси рјешење о ненаплативости преосталих пореских обавеза стечајног дужника.

– По том основу у 2020. години донесено је 87 рјешења о ненаплативости пореске обавезе на износ дуга од 18,63 милиона КМ. У том периоду донесено је и 1.188 рјешења о ненаплативости пореске обавезе по основу застаре потраживања на износ дуга од 519.963 КМ, а на основу Закона о пореском поступку – казали су у ПУРС.

Иначе, ПУРС је у прошлој години у 89 покренутих стечајних поступака пријавила 15,5 милиона КМ потраживања, од чега им је признато 11,2 милиона КМ.

– По свим започетим стечајним поступцима, у 2020. години су наплаћена потраживања од 2,07 милиона КМ – казали су у ПУРС.

Пореска управа Републике Српске је у 2020. години покренула и 56.299 поступака принудне наплате због дуга од 131,5 милиона КМ. Од тог износа наплаћено је тек 30,2 милиона.

– У односу на 2019. годину покренуто је чак 35.189 поступака принудне наплате мање, а укупан износ наплаћених обавеза по рјешењима принудне наплате који су покренути у 2020. мањи је за 24,23 милиона КМ него годину раније – навели су у ПУРС.

Истакли су и да је Министарство финансија РС лани донијело 16 о раскиду репрограма јер се обвезници нису придржавали услова и рокова из репрограма.

Три највећа одобрена репрограма код којих је Министарство финансија донијело рјешење о укидању, због неажурности у плаћању доспјелих рата, су ,Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Бањалука, ,,Мофас“ Источно Сарајево и Фабрика воде Бањалука.