Као што смо и обећали наставили смо да водимо борбу у име грађана општине Соколац за бољу и квалитетнију електричну енергију.

Због честих кварова и нестанака електричне енергије те жалби грађана и привредника које упућују Инфо пулту Соколац, те пошто наши апели према Електродистрибуцији Пале нису дали очекиване резултате ми смо били принуђени да се обратимо Електропривреди Републике Српске, Министарству енергетике и рударства Републике Српске и Влади Републике Српске те да им пошаљемо петицију са потписима од преко 3000 незадовољних грађана.

Такође смо навели проблеме и губитке привреде због честих прекида и кварова машина опреме и апарата усљед прекида испоруке електричне енергије.

Питали смо и како да говоримо о индустрији о привлачењу привредника и страних инвеститора, како да одговоримо потребама четврте индустријске револуције, када имамо проблем са оним основним, са електричном енергијом.

До сада смо добили одговор Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске” у којем се каже да су са дужном пажњом размотрили наводе из нашег акта број: 02-131-1 од 18.02.2021. године.

Те да се досадашњи начин организовања и рада електродистрибутивних предузећа показао неефикасним.

Због тога су извршене одређене реорганизације, које су наведене у наставку овог одговора:

„Инвестициони планови дистрибутивних предузећа се израђују у складу са објективно расположивим средствима, према приоритетима утврђиваним на бази техничких параметара и показатеља о квалитету испоруке електричне енергије.

Како би инвестициони планови били одраз реалних потреба сваке од локалнх заједница, нужно је ускладити их са објективним показатељима о стању дистрибутивне мреже, као и са регулационим плановима који морају бити инфраструктурно подржани. Сва ова питања од виталног значаја за сваку локалну заједницу, у надлежности су новоуспостављене функцијске гране за управљање имовином, чијим радом руководи Извршни директор за управљање имовином. Успостављање ове функцијске гране има за циљ објективизацију планова инвестиција, као и равномјеран непристрасан однос према потребама сваке од локалних заједница која је под надлежношћу одређеног оператора дистрибутивног система.

У овом контексту виђено Ваше оправдано реаговање, прихватамо као подршку нашим напорима да обављање дистрибутивне дјелатности учинимо ефикасним, те да створимо све потребне предуслове за подизање нивоа квалитета испоруке електричне енергије на ниво који захтијевају гарантовани стандарди квалитета.

У фази усвајања су планови пословања, а као њихов интегрални дио и планови инвестиција за 2021. годину, али и за наредни трогодишњи период 2021-2023. године, који су базирани на реалним могућностима и приоритетима који су наметнути техничким показатељима о квалитету испоруке. С тим у вези, када је општина Соколац у питању, изградња и реконструкција дистрибутивне мреже на подручју које сте у Вашем акту означили критичним са аспекта квалитета напона и броја и дужине прекида у испоруци, препознати су као приоритет.

С поштовањем

в.д. генерални директор
Лука Петровић, дипл.маш.инж.”

Дакле у одговору се јасно прихвата оправданост нашег реаговања. Потврђује се да испорука електричне енергије није на нивоу који захтијевају гарантовани стандарди квалитета.

Те се обећава да ће у плановима за 2021. али и у трогодишњем плану инвестиција наши проблеми са електричном енергијом бити препознати као приоритет.

Ми ћемо сачекати усвајање тих планова, да видимо хоће ли ова увјеревања бити остварена. Наравно пратићемо и благовремено вас обавјештавати о евентуалним одговорима ресорног министарства и Предсједника Владе Републике Српске.

Начелник општине Соколац
Милован Бјелица