РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Број: 01-052-083
Датум: 19.март 2021. године

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), предсједник СО Соколац сазива 1. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац.

Прва редовна сједница Скупштине општине Соколац одржаће се 26. марта 2021. године (петак) са почетком рада у 10.00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Соколац.

ДНЕВНИ РЕД

1.

а) Извод из Записника са конститутивне сједнице Скупштине Општине Соколац, одржане 21. јануара 2021. године,

б) Извод из Записника за 1. ванредне сједнице Скупштине Општине Соколац одржане 12. фебруара 2021. године.

2.

а) Приједлог Програма кориштења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2021. години.

б) Приједлог Одлуке о усвајању Програма кориштења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2021. години.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, самостални стручни сарадник за приватно предузетништво.

3.

а)Извјештај о реализацији Програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,

б) Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о реализацији програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2020. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне и административне послове.

4.

а) Приједлог Програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2021. годину.

б) Приједлог Одлуке о усвајању Програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2021. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне и административне послове.

5.

Приједлог Одлуке о усвајању измјене и допуне дијела Плана парцелације “Етно села Равна Романија“ фаза 1 и фаза 2.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне и административне послове.

6.

Приједлог Одлуке о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1м² корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне и административне послове.

7.

Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана “Подручја улица Данила Ђокића и Милана Шарца“ у Сокоцу.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне и административне послове.

8.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Соколац ради истека мандата,

б)Приједлог Одлуке о расписивању конкурса за именовање члана Општинске изборне комисије Соколац,

в) Приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор члана Општинске изборне комисије Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Његош Самарџија, предсједник Комисије за избор и именовање

9.

а)Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Савјета за културу

б) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Савјета за спорт,

в) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Етичког одбора,

г) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању листе стручњака,

д) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за примопредају дужности.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Његош Самарџија, предсједник Комисије за избор и именовање.

10.

Приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор секретара Скупштине Општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Његош Самарџија, предсједник Комисије за избор и именовање.

11.

а)Приједлог Одлуке о расписивању конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ “Установе за културу “Перо Косорић“ Соколац, ЈУ Спортско-рекреативног центра“ Соколац“, ЈУ Дома здравља “др Љубомир Ћеранић“ Соколац и чланова Надзорног одбора ЈКП “Соколац“, ЈП “Инфо центра “Соколац“ и ЈУ Спортско-рекреативног центра“ Соколац“.

б) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор чланова Управног одбора ЈУ “Установе за културу “Перо Косорић“ Соколац, ЈУ Спортско-рекреативног центра“ Соколац“, ЈУ Дома здравља “др Љубомир Ћеранић“ Соколац и чланова Надзорног одбора ЈКП “Соколац“, ЈП “Инфо центра “Соколац“ и ЈУ Спортско-рекреативног центра“ Соколац“.

в) Приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Управног одбора ЈУ “Установе за културу “Перо Косорић“ Соколац, ЈУ Спортско-рекреативног центра“ Соколац“, ЈУ Дома здравља “др Љубомир Ћеранић“ Соколац и чланова Надзорног одбора ЈКП “Соколац“, ЈП “Инфо центра “Соколац“ и ЈУ Спортско-рекреативног центра“ Соколац“.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Његош Самарџија, предсједник Комисије за избор и именовање.

12.

Информација о уплаћеним средствима пројектантској кући “Студио Мотика“ у 2019., 2020, и 2021. години.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милован Бјелица, Начелник Општине Соколац.

13.

Информација о раду и власничкој структури портала “Соколац-Срце Романије“

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милован Бјелица, Начелник Општине Соколац.

14.

Рјешавање захтјева.

15.

Одборничка питања.

Присуство на сједници је обавезно.