Oбавјештавају се превозници који обављају линијски превоз лица на подручју града Источно Сарајево да је покренут поступак усклађивања редова вожње аутобуских линија града Источно Сарајево за 2021/2022. годину.

У поступку усклађивања редова вожње аутобуских линија на подручју града Источно Сарајево могу учествовати сви заинтересовани превозници града који имају одговарајуће важеће лиценце за обављање јавног линијског превоза лица, у складу са Правилником о условима и поступку издавања лиценце превозника, извода из лиценце и начину означавања возила, важеће лиценце превозника, раније издате од стране града, који испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске.

Обавјештење о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија подручја града Источно Сарајево за регистрациони период 2021/2022. годину можете погледати ОВДЈЕ.