На 1. редовној сједници Скупштине општине Соколац која је одржана данас, скупштинска већина предвођена СНСД-ом, ДЕМОС-ом и Уједињеном Српском изнијела је низ замјерки на писање редакције портала „Соколац-срце Романије“ и затражила од начелника општине Милована Бјелице да одмах раскине сарадњу са власником портала.

Тим поводом, огласио се и Начелник Бјелица и истакао да портал ,,Соколац-срце Романије“ наставља са радом и да ће се у складу са Статутом општине Соколац од 6.јуна 2017.године, закључити нови Уговор, а на основу неколико чланова,  и то:

Члан 5.

 • Општина има својство правног лица.
 • Општину представља и заступа начелник Општине.

Члан 29.

Општина обезбјеђује информисање и јавно обавјештавање о питањима од значаја за живот и рад грађана, а нарочито:

 • редовно објављује одлуке Скупштине Општине и начелника Општине и друга акта у „Службеним новинама града Источно Сарајево“
 • на интернет страници Општине и на огласној табли Општинске управе
 • обезбјеђује и организује континуирано обављање послова информисања
 • омогућава представницима медија, удружењима грађана и другим заинтересованим лицима увид у документа органа Општине
 • обезбјеђује одржавање конференција за штампу и друге видове обавјештавања јавности посредством медија
 • обезбјеђује и успоставља пунктове за информисање грађана
 • организује и одржава службену интернет страницу Општине
 • организује посебан систем обавјештавања у случају елементарних непогода, епидемија или других ситуација опасних по живот и здравље становништваи
 • на друге начине развија и унапређује систем информисања и јавног обавјештавања.

из Члана 67.

Начелник Општине је надлежан да:

 • одобрава употребу назива Општине и насељених мјеста у пословном имену привредних друштава, установа и других организација

PDF Статут општине Соколац

Иначе, данашња Скупштина је протекла у демократској атмосфери у складу са Пословником о раду и међусобном уважавању политичких партија које је чине. Све кључне тачке дневног реда које су од локалног интереса једногласно су усвојене.