„Електродистрибуција“ Пале позива потрошаче да у најкраћем могућем року измире рачуне за утрошену електричну енергију за март, као и сва заостала дуговања и затезну камату до мартовског рачуна, како би избјегли покретање поступка пред надлежним судом за наплату потраживања.

„Уплате до коначног измирења дуга треба да се изврше на исте бројеве жиро-рачуна ЗП `Електродистрибуција` Пале које су потрошачи користили до сада, како би избјегли покретање поступка пред надлежним судом за наплату потраживања“, наводе из овог предузећа.

Плаћање рачуна електричне енергије од априла вршиће се на жиро-рачуне Дирекције за јавно снабдијевање, који ће бити наведени на рачунима за утрошену електричну енергију.

„Дозвола за снабдијевање Зависном предузећу `Електродистрибуција` Пале престала је да важи 1. априла, према одлуци Владе Републике Српске и рјешењу Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о измјенама дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ“, објављено је на сајту паљанске „Електродистибуције“.

Снабдијевање електричном енергијом за све купце обављаће „Електропривреда Републике Српске“.