Фото: Бојан Д.Тошић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Број: 01-052-172
Датум: 21.април 2021. године

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), предсједник СО Соколац сазива 2. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац.

Друга редовна сједница Скупштине општине Соколац одржаће се 28. априла 2021. године (сриједа) са почетком рада у 09.00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Соколац.

ДНЕВНИ РЕД

1.

Разматрање и  усвајање Записника са 1.редовне сједнице Скупштине Општине Соколац, одржане 5. априла 2021. године.

2.

а) Информација о раду за 2021.годину:

 • Пореска управа – ПЈ Соколац
 • Полицијска станица Соколац
 • Основни суд Соколац

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Руководиоци наведених институција

3.

а) Извјештај о раду Правобранилаштва о судским споровима Општине Соколац за 2020.годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Правобранилаштво РС

4.

Извјештај о раду и информација о успјеху ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта школске 2020/2021 године:

 • ЈУ СШЦ ,,Василије Острошки“ Соколац
 • ЈУ Основна школа ,,Соколац“ Соколац

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Директори наведених установа

5.

Извјештај о раду и Програм рада:

 • ЈУ за културу ,,Перо Косорић“ Соколац
 • Установа за предшколско васпитање и образовање Соколац
 • ЈЗУ Дом здравља ,,Др Љубомир Ћеранић“ Соколац
 • ЈКП ,,Соколац“ Соколац
 • ЈУ СРЦ ,,Гласинац“ Соколац
 • ЈУ Туристичка организација Соколац
 • Општински штаб цивилне заштите Соколац
 • Центар за социјални рад Соколац
 • ЈП ,,Инфо центар“ Соколац
 • Народна библиотека Соколац

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Руководиоци и директори наведених установа и предузећа

6.

Извјештај о раду Борачке организације ,,Соколац“ за 2020.годину-

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Жељко Лалић, предсједник Борачке организације ,,Соколац“

7.

Извјештај о раду Начелника општине Соколац за 2020.годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милован Бјелица, начелник општине Соколац

8.

а) Приједлог Одлуке о усвајању измјене и допуне дијела плана парцелације Етно села ,,Равна Романија“ – фаза 1 и фаза 2;

б) Информација о досадашњим активностима на изради Плана парцелације Етно села ,,Равна Романија“ – фаза 1 и фаза 2.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне и административне пословне

9.

Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне и административне пословне

10.

Приједлог Програма одржавања, заштите и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју оштине Соколац у 2021.години.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне и административне пословне

11.

а) Извршење Буџета општине Соколац за период 01.01. – 31.12.2020. године.

б) Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Соколац за 2020.годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, самостални стручни сарадник за приватно предузетништво

12.

Извјештај о закупу јавних површина по закупцима у првој зони за 2018, 2019. и 2020.годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Борјанка Крсмановић, самостални стручни сарадник за правне и административне пословне

13.

Информација о начину плаћања Идејног рјешења ,,Градске куће, трга и спомен обиљежја“.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милован Бјелица, начелник Општине Соколац

14.

Рјешавање захтјева (захтјев за издавање нове категорије потрошања воде).

15.

Одборничка питања (и одговори постављени на 1.редовној сједници Скупштине).

Присуство на сједници је обавезно.