На подручју општине Рогатица у прошлој години је одобрено 12 захтјева за самозапошљавање дјеце погинулих бораца у износу од 8.000 КМ и запошљавање демобилисаних бораца, за шта је издвојено 83.000 КМ, саопштено је у Бироу за запошљавање.

Одобрено је осам захтјева послодаваца за запошљавање 25 лица из ове циљне групе и за ту намјену је утрошено 100.000 КМ.

“У укупном броју незапослених 226 лица су демобилисани борци, 62 лица су чланови породица погинулих бораца и 31 лице је ратни војни инвалид”, речено је у Бироу за запошљавање.

На евиденцији незапослених у рогатичком Бироу за запошљавање регистровано је 1.195 лица која активно траже посао, међу којим доминантну групу чине лица са средњом стручном спремом, њих 454 или 37,99 одсто.

Срни је речено у овом бироу да незапослених квалификованих радника има 420 или 35,15 одсто, са високом стручном спремом 139 или 11,64 одсто, неквалификваних радника 133 или 11,12 одсто, са вишом школском спремом 18 или 1,51 одсто, висококвалификованих радника 0,67 одсто, те седам магистара и један доктор наука. Најбројнија незапослена лица су са средњом стручном спремом, и то 170 економских техничара, 78 лица са завршеном гимназијом, 59 машинских техничара и 29 комерцијалних техничара, а са високом стручном спремом је 16 дипломираних економиста, девет правника, осам професора разредне наставе и седам професора енглеског језика.

Дефицитарна занимања на подручју општине су васпитач у предшколској установи, дипломирани ветеринар, професор математике и физике, магистар фармације, доктор медицине, дипломирани информатичар и сродна занимања.

Општа карактеристика стања незапослености је константно продужавање времена тражења запослења, па тако има 26,10 одсто лица која траже запослење више од девет година.