Број: 120/21
Датум: 01.06.2021.године

На основу члана 16. Правилника о начину и поступку пријема дјеце у вртић,Јавнe Установe за предшколско васпитање и образовање Соколац и Одлуке директора о расписивању Конкурса,Установа расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
о пријему дјеце јасличког и вртићког узраста у радној 2021/2022. години

Јавна Установа за предшколско васпитање и образовање Соколац уписује дјецу предшколског узраста старости од шест мјесеци до шест година, односно до поласка у школу у радној 2021/2022. години.

Пријаве за пријем дјеце се подносе на обрасцу који се добије у Установи.

Уз пријаву доставити :

  • Извод из матичне књиге рођених дјетета/дјеце;
  • Увјерење којим се потврђује статус корисника права на новчану помоћ,дјечији додатак и матерински додатак;
  • Увјерење родитеља о степену инвалидности;
  • Потврда о запослености родитеља;
  • Љекарски налаз да је ужи члан породице оболио од тежег обољења;
  • Извод из МКУ ако се ради о самохраном родитељу;
  • Увјерење о држављанству једног од родитеља који припадају мањинским етничким заједницама.

Јавни конкурс је отворен 15 (петнаест дана) од дана објављивања.

Пријаве ће се вршити сваком радним даном од 8 до 12 часова у просторијама установе.

Само благовремене Пријаве ће се разматрати.

О пријему и укључивању дјеце, родитељи ће бити накнадно обавјештени.

Директор
Биљана Косорић, проф.