Високу школу за услужни бизнис у Сокоцу су дана 25.06.2021. године посјетили представници Ерасмус + канцеларије у Босни и Херцеговини за подручје високог образовања – госп. Суад Мухибић, директор и гђа. Махира Зонић, пројектни официр. Том приликом менаџменту школе и канцеларији за међународну сарадњу представили су Ерасмус + програм Европске уније за образовање, оспособљавање, младе и спорт.

Општи циљ програма је цјеложивотним учењем подупирати образовни, професионални и особни развој људи у подручју образовања, оспособљавања, младих и спорта у Европи и шире, што придоноси одрживом расту, квалитету радних мјеста, социјалној кохезији, подстицању иновација те јачању европског идентитета и активнога грађанства. Програм је као такав бити битан инструмент за изградњу европског простора образовања и подупире проведбу европске стратешке сарадње у подручју образовања и оспособљавања.

Више информација о самом програму и провођењу његових активности доступно је у програмском водичу.