Општина Соколац

Општина Соколац
Комисија за додјелу новчаних помоћи социјално угрожним незапосленим борцима

Број: 05/I-561-300/21
Соколац, 16. 07. 2021. године

На основу тачке 4. Јавног позива за подношењa захтјева за новчану помоћ социјално угроженим, незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60 година, број: 16-03/2.1-56-266/21 од 30. 03. 2021. године Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, рјешења начелника општине Соколац о именовању Kомисије за додјелу новчаних помоћи социјално угроженим незапосленим борцима број: 02-080-65/21 од 19. 04. 2021. године и Извода из записника комисије за додјелу новчаних помоћи од 06. 05. 2021 и 08. 06. 2021. године, Комисија дана 19. 06. 2021. године, објављује Листу подносиоца захтјева који испуњавају услове за додјелу новчане помоћи.

Листу можете преузети ОВДЈЕ.