Због радова од стране „Електропреноса БиХ“ у петак 10.09.2021. године долази до прекида напајања електричном енергијом у времену од 09:00 до 18:00 часова. Струју ће имати градска зона(без Ђурковића брда) и извориште Биоштица.

ЗП „Електродистрибуција „а.д. Пале
Територијална локација Соколац