Одборници у Скупштини општине Трново данас су једногласно усвојили извјештај о извршењу буџета општине Трново, као и низ других извјештаја и одлука.

Одборници у СО Трново данас су усвојили Извјештај о проведеној финансијској ревизији општине Трново за период 01.01- 31.12.2020. године, Акциони план за отклањање пропуста и неправилности утврђених по ревизорском извјештају за период 01.01.-31.12.2020. године, Извјештај о извршењу буџета општине Трново за период 01.01-30.06.2021. године и Извјештај о раду Надзорног одбора СО Трново за период 01.01-30.06.2021. године.

Такође, одборници у СО Трново усвојили су и Приједлог Одлуке о усвајању Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско- рекреационо подручјe Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора „CONSTRUCT INVEST“ д.о.о. Требиње.

Такође, усвојен је и Приједлог Одлуке о давању сагласности за вршење детаљног геолошког истраживања техничког грађевинског камена- дијабаза на локалитету „Бандијерка“- Рогој.

Одборници у СО Трново нису данас усвојили Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско – рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ (локалитет Шатор).

Предложено је да ова тачка дневног реда буде на неким од наредних сједница Скупштине општине.