Јавно предузеће “Комунално” Пале апеловало је да грађани старе гуме не одлажу у контејнере и посуде за смеће заједно са комуналним отпадом, него да их предају овлаштеним вулканизерским радњама или другим правним лицима која имају дозволу за сакупљање и транспорт до рециклажних центара.

Из овог предузећа напомињу да ће заједно са Комуналном полицијом општине Пале у наредном периоду појачати контролу одлагања и управљања поменутим отпадом, као и другим врстама отпада.

У саопштењу се наводи да гуме спадају у посебну категорију отпада, према члану 3. Правилника о начину управљања отпадним гумама, Службени Гласник Републике Српске број 40/12, гдје је забрањено отпадне гуме складиштити и депоновати на градским депонијама.

Суграђани ванконтејнерски отпад треба да одлажу на мјестима која су предвиђена за то и то понедјељком и петком када Комунално предузеће врши одвоз тог отпада.

Сваким другим даном одлагање ванконтејнерског отпада је кажњиво, наводи се у саопштењу.