Фото: СРНА

Број: 02- 023-30
Датум: 19.10.2021. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 67. Статута Општине Соколац („Службени гласник Републике Српске“, број: 17/17 и 33/17) и Одлуке број: 02-023-2 од 15.01.2014. године, којом се утврђују критеријуми, услови и начин утврђивања статуса удружења од интереса за Општину Соколац, начелник доноси:

ОДЛУКУ

Члан 1.

На основу спроведеног поступка по расписаном Јавном конкурсу, број: 02-052-314 од 17.09.2021. године, утврђују се Удружења од локалног интереса за општину Соколац, како слиједи:

1. Борачка организације општине Соколац,
2. Општинско удружење пензионера,
3. Удружење грађана „Свети Василије Острошки“,
4. Удружење добровољних давалаца крви Сарајевско-романијске регије Источно Сарајево-Лукавица,
5. Омладинска организација „Соколац“,
6. Удружења ратних војних инвалида опшштине Соколац,
7. Ветерани одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске – Соколац,
8. Планинарско друштво „ Гласинац“ Соколац.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној табли Општине Соколац и интернет страници Општине.

НАЧЕЛНИК
Милован Бјелица