Општина Соколац

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), предсједник СО Соколац сазива 8. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац.

Осма редовна сједница Скупштине општине Соколац одржаће се 3. децембра 2021. године (петак) са почетком рада у 10.00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Соколац.

ДНЕВНИ РЕД

1.

Разматрање и  усвајање Записника са 7.редовне сједнице Скупштине Општине Соколац, одржане 12. новембра 2021. године.

а) Нацрт ребаланса Буџета општине Соколац за 2021.годину
б) Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса Буџета општине Соколац за 2021.годину
в) Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Соколац за 2021.годину

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије (п.о. Начелника)

2.

а) Нацрт ребаланса Буџета општине Соколац за 2022.годину
б) Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса Буџета општине Соколац за 2022.годину
в) Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Соколац за 2022.годину

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије (п.о. Начелника)

3.

Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Деливоју Вукојичићу из Сокоца.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије (п.о. Начелника)

4.

а) Приједлог Одлуке о расписивању конкурса за избор члана Општинске изборне комисије Соколац

б) Приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор члана Општинске изборне комисије Соколац

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Његош Самарџија, предсједник Комисије за избор и именовање

5.

Рјешавање захтјева.

6.

Одборничка питања и иницијативе.

Присуство на сједници је обавезно.