Фото: В.Реновица

Представници консултантске фирме „Havrex“ из Бањалуке у просторијама Скупштине општине Соколац данас су одржали четврту радионицу на тему „Стратегија развоја туризма Соколац 2021-2025“.

Према ријечима предавача Зорана Павловића, власника фирме „Havrex“, Стратегија развоја туризма било које општине је потребан документ ако се размишља о развоју туристичке понуде на подручју саме локалне заједнице.

– Нажалост, мали број општина Републике Српске је урадио Стратегију развоја туризма која представља једну од могућности запошљавања локалног становништва уз промоцију природних љепота као основа за креирање понуде за туристе. Ми смо радећи са општином Соколац, прошли неколико фаза кроз које смо се упознали са самом Стратегијом, шта је и чему служи, да би домаћи људи и актери препознали своју улогу у том послу – навео је Павловић, те додао да су се у оквиру радионица нашле богате туристичке понуде које су потенцијални пројекти Стратегије.

У завршној фази дошло се до документа који у себи има 32 пројеката који су интересантни за развој туризма на подручју соколачке општине, при чему се паралелно радило на креирању и дизајну садржаја саме Стратегије.

Фото: В.Реновица

– Када говоримо о садржају уврштено је све што је природа дала и што је присутно у понуди, а није довољно развијено. Када „Стратегија развоја туризма Соколац 2021-2025“ буде усвојена као званичан документ, она почиње да живи. Једном годишње у плану је да се анализирају пројекти који су дефинисани и који ће бити покренути у том временском периоду, како би се као рани документ уређивала сваке године. Зависно од тога, ако се неки пројекат реализује може се сматрати комплетираним, те се додаје други као интересантан за локалну заједницу- закључио је он.

Стратегија развоја туризма општине Соколац представља визију развоја туризма, документ у којем се одређују циљеви и приоритети развоја туризма с циљем осигурања конкурентне и препознатљиве туристичке дестинације наше локалне заједнице у будућности.