Спојено ионако као прилог који значи без обзира на све друго или и иначе: нама су ионако све одузели.

Растављено и онако у свим осталим случајевима: и овако и онако нећемо успети.

Пише се и једно и друго.