Наталија Тривић, министар просвјете и културе и Сенка Јујић, министар управе и локалне самоуправе потписале су данас Споразум о електронској размјени података, а који ће омогућити еУпис – електронски упис ученика у основне и средње школе.

„Захваљујући овом споразуму школама ће бити омогућено да, уз сагласност родитеља/старатеља, могу прибављати родне листове ученика и увјерења о пребивалишту у дигиталном облику из информационих система Министарства управе и локалне самоуправе и информационог система Министарства унутрашњих послова, а који су потребни приликом уписа ученика у школу у складу са законским и подзаконским актима у области образовања“, рекла је Тривићева.

Појаснила је да ће се тако прибављена увјерења аутоматски додавати у еДневник информациони систем, односно електронску педагошку документацију коју воде све основне и средње школе у Републици Српској.

Јујићева је нагласила да је један од кључних стратешких циљева Владе, али и Министарства управе и локалне самоуправе, континуиран рад на унапређењу услуга грађана и правних лица.

„Овлаштена лица у школама ће посредством Министарства просвјете и културе долазити до података из другог примјерка матичних књига који се чува у Министарству управе и локалне самоуправе“, рекла је Јујићева.