Издаци за отплату дуга Републике Српске у 2023. години износе 922,4 милиона КМ, што представља увећање од чак 472,1 милиона КМ, у односу на средства планирана другим Ребалансом буџета за 2022. годину.

Односно, повећање је више него дупло у односу на текућу годину. У 2022. вратили смо 450,3 милиона марака дуга, а у 2023. морамо да вратимо 922,3 милиона.

-Пројекција издатака за отплату дугова је у складу са планом отплате ино и унутрашњег задужења, ажурираног плана повлачења по инвестиционим кредитима у 2023. години, планираног финансирања буџета за 2023. годину, те очекиваног кретања каматних стопа и девизних курсева у наредном периоду – наводи Влада у образложењу Приједлога буџета РС за 2023.

Иза ових бирократских формулација крије се потенцијално ново задужење за отплату старих кредита. Наиме, на сједници Народне скупштине 2. новембра, на којој ће бити разматран буџет, налази се и Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за 2023.

Том одлуком се одобрава дугорочно задуживање Српске у максималном износу већем од милијарде КМ, прецизније до 1.080.000.000 КМ.

-Средства из подтачке 1) ове тачке биће употријебљена у складу са намјенама прописаним чланом 14. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске – пише у тој одлуци.

Даље, у поменутом члану 14 закона се наводи да се Република Српска може дугорочно задужити за: финансирање капиталних инвестиција, рефинансирање укупног дуга или дијела дуга РС…

Дакле, ново дугорочно задужење, према закону, може да буде искориштено и за отплату старих дугова који ће у 2023. бити знато веће оптерећење на буџет него ове године.