Фото: Shutterstock

Према подацима Завода за статистику за 2022. годину, укупна дужина границе Републике Србије износи 2361,7 километара, од тога је 1567,3 километара сувоземна, 751,1 километар речна и 43,3 километара језерска.

Изражено у процентима, чак 66,4 иде у корист сувоземне, 31,8 посто иде речној и 1,8 процената иде језерској.

А са којом државом Србија има најдужу границу? Прво, као што је познато, али никад није лоше поновити, Република Србија се граничи са осам држава: Мађарском на северу; Румунијом и Бугарском на истоку; Северном Македонијом и на југу; Црном Гором и Албанијом на југозападу; Босном и Херцеговином на западу и Хрватском на северозападу.

Када је дужини границе коју Србија дели са појединачним суседом реч, бројеви кажу следеће:

  • Румунија – 547,9 км што је 23,2 процента од укупне дужине српске границе;
  • Босна и Херцеговина – 370,9 км од чега 43,3 километара дужина језерске границе;
  • Бугарска – 360,5 км односно 15,3 процнта од укупне дужине српске границе;
  • Северна Македонија – 282,9 км што је 12 процената од укупне дужине српске границе;
  • Хрватска – 261,7 км;
  • Црна Гора – 249,5км;
  • Мађарска – 174,4 км, од тога нас у дужини од 18 километра одваја река; и
  • Албанија – 113,6 км.

Из списка је лако закључити да најдужу границу Србија дели са Румунијом. Одмах иза је Босна и Херцеговина, са којом Србија уједно дели најдужу језерску границу; док најкраћу границу имају Србија и Албанија. У оквиру најдуже границе коју Србија има са Румунијом, ове две државе деле и најдужу речну границу која износи 258,6 километара.