Пројекат помоћи локалној управи у Босни и Херцеговини (БиХ) је петогодишњи програм помоћи који се финансира од стране Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).

Циљ Пројекта је пружање помоћи партнерским јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) да постану ефикасније, транспарентније и одговорније у пружању јавних услуга грађанима и пословним субјектима те да јачају властите капацитете за испуњавање друштвено-економских потреба својих заједница.

Пројекат ће пружати вишегодишњу техничку помоћ и развијати капацитете с циљем подршке партнерским ЈЛС да боље планирају, управљају и побољшају квалитет услуга јавне управе, подстакну одрживи локални развој, те повећају транспарентност и одговорност грађана и пословних субјеката.

Конкретније, подршка може да садржи израду планова одрживости за подршку јавно-приватном партнерству (ЈПП), локалном улагању и сл., омогућавање приступа фондовима ЕУ као што је ИПА те другим могућностима финансирања из донаторских средстава, пружање неопходног знања, експертизе и обуке по потреби, и сл.

Осим тога, одабране јединице локалне самоуправе ће моћи да остваре право на скромну помоћ за набавку ИКТ програма и опреме, неопходних за унапређење рада те квалитетније планирање и управљање економским растом и локалним развојем.

Рок за пријаву на јавни позив је 15. фебруар 2023. године.

Детаљније информације и потребна документација за пријаву на јавни позив ОВДЈЕ.