Фото: Игор Симовић

Свјетски дан шума обиљежава се данас, 21. марта, под мотом „Здраве шуме за здраве људе“, а у Републици Српске простиру се на око 1,1 милион хектара.

Шуме у Републици Српској годишње обезбиједе око 875 милиона тона кисеоника, речено је Срни у Ресору шумарства и ловства у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Површина обраслог шумског земљишта износи 1.103.934 хектара или 44,4 одсто од укупне површине Републике Српске.

„У својини Републике Српске налази се 73 одсто површине шума, а 27 одсто је у приватној својини“, навели су у Ресору шумарства и ловства.

Око 60 одсто од укупног шумског фонда Српске налази се у планинској зони /1.000-1.500 метара надморске висине/ са доминацијом букве и јеле са смрчом /71 одсто/, око 36 одсто је у брдској зони /500 до 1.000 метара надморске висине/ са највећим учешћем букових шума /47 одсто/, док је око четири одсто у низијској зони /ниже од 500 метара надморске висине/ гдје доминирају шуме храста китњака на површини од 95 одсто.

Из Ресора шумарства наводе да су шуме и шумска земљишта изложена дјеловању штетних фактора са видљивим посљедицама за њихову виталност и стабилност.

Међу њима су климатски поремећаји узроковали све учесталије екстремно дјеловање абиотичких фактора, појаву и ширење инвазивних врста, промјену биономије штетних инсеката, све већу заразу биљним болестима, повећање броја пожара и опожарених површина.

Посебан проблем представља, како наводе, процес сушења шума који је узрокован синергичним дјеловањем климатских промјена и осталих угрожавајућих фактора као што је опадање имунитета, физиолошко слабљење стабала и потом секундарни утицаји.