Фото: СРНА

У сали за сједнице Скупштине општине Соколац синоћ је одржана извјештајна и изборна сједница Скупштинe Атлетског клуба „Гласинац“ Соколац.

Извјештај о раду и финансијском пословању за 2022. годину поднио је Неђо Ђуровић, предсједник и тренер Клуба. Представио је најуспјешније резултате атлетичара за прошлу годину, те направио ретроспективу успјеха Клуба минулих 20 година. Финансијски показатељи говоре да је буџет Клуба у прошлој години износио 16.378,00 КМ (Општина Соколац 8.550,00 КМ, Град Источно Сарајево 6.788,00 КМ и приход од котизације 1.040,00 КМ). Средства су намјенски утрошена према пословним расходима о чему је детаљан преглед истог поднешен од стране Надзорног одбора Клуба.

Присутни су узели учешће у расправи, те је једногласно усвојен извјештај о раду и финансијском пословању Клуба за 2022. годину.

Једногласно је донешена Одлука о разрјешењу досадашњих органа Атлетског клуба „Гласинац“ услед истека мандата.

© Соколац-срце Романије

Већинским гласањем усвојена је Одлука о измјени и допуни Статута Клуба. У члану 21. Статута Клуба, став 5) гдје стоји да Скупштина укупно броји 21 члан мјења се и гласи: Скупштина АК „Гласинац“ броји 13 чланова. Такође, усвојена је и допуна у ставу 6) поменутог члана гдје стоји: Скупштина бира почасне чланове, а статус почасног члана Скупштине додјељује се афирмисаним атлетичарима, атлетским радницима и тренерима, те спортским активистима који су дали допринос у раду Клуба, те на унапређењу и афирмацији атлетског спорта на подручју општине Соколац.

Извршен је избор органа Атлетског клуба „Гласинац“ Соколац за наредни четверогодишњи период како слиједи:

Чланови Скупштине

1. Срна Рајак
2. Милан Цуровић
3. Вера Мијатовић
4. Илија Цвијетић
5. Сара Лучић
6. Александар Лучић
7. Анђела Ковачевић
8. Марко Маловић
9. Младен Ђуровић
10. Жељка Бартула Марковић
11. Сузана Арбиња
12. Ведрана Дубочанин
13. Михајло Мемедовић

За предсједника Скупштине изабрана је Срна Рајак, а потпредсједника Скупштине Милан Цуровић.

Управни одбор

1. Жарко Арбиња
2. Дејан Елез
3. Ратко Ђуровић
4. Горана Сорак
5. Младена Крајишник

За предсједника Управног одбора, а уједно и лице које ће представљати и заступати Клуб у наредном четверогодишњем периоду изабран је Жарко Арбиња.

Надзорни одбор

1. Александра Елез
2. Никола Вељовић
3. Бране Грујић

За секретара Клуба једногласно је изабран Марко Маловић.

Једногласно је донешена је Одлука о додјели статуса почасних чланова Скупштине, а то су:

1. Снежана Пајкић Јоловић
2. Неђо Ђуровић
3. Миливоје Јанковић
4. Горан Цвијетић
5. Зоран Мачар и
6. Драган Јоловић.

Новоизабрана предсједница Скупштине Клуба, Срна Рајак, предочила је план активности и програм рада Клуба, те финансијски план за 2023. годину. Активности у раду Клуба одвијаће се према Календару такмичења Атлетског савеза Републике Српске и Атлетског савеза Босне и Херцеговине за текућу годину.

Приоритет у раду биће на омасовљењу чланства уз задржавање постојећих активних атлетичара. Управни одбор Клуба ће донијети план даљег дјеловања по питању стручно тренерског рада уважавати приједлоге и сугестије дугогодишњег атлетског стручњака Неђа Ђуровића.

© Соколац-срце Романије

Присутни чланови Скупштине узели су учешће у дискусији, те је план рада и финансијски план за 2023. годину једногласно усвојен.

Чланови Скупштине покренули су иницијативу која ће се упутити Градоначелнику Града Источно Сарајево, да се на ниову Града, односно у свим градским општинама покрену школе атлетике уз финансијску подршку у набавци опреме, реквизита и ангажовању стручног кадра из буџета Града. Такође, предложено је да се размотри могућност да се циљу омасовљења атлетског спорта, а и спорта уопште покрене регионална атлетска лига за младе на нивоу Града Источно Сарајево, те иста прошири на општине Рогатица ( постоји тартан стаза) и Хан Пијесак.

Пред новоизабраном Управом Клуба је велики и одговоран посао. Тимски рад Управног одбора, младих активиста, бивших атлетичара и искусних тренера уз адекватне услове за тренинге и такмичења у Сокоцу ствараће нове спортске успјехе и будуће атлетске шампионе.

Извјештај сачинила: Вера Мијатовић, самостални стручни сарадник за спорт и физичку културу у општини Соколац.