Југословенска Скупштина ратификовала је 10. маја 2001. године Споразум о специјалним, паралелним везама СР Југославије /СРЈ/ и Републике Српске.

Потреба за овим споразумом настала је распадом СФРЈ, јер су грађани Републике Српске хтјели да остану у заједници са СР Југославијом.

Овај споразум је потписан ради развијања сарадње између Републике Српске и Србије у областима привреде и кориштења привредних ресурса, планирања, приватизације и денационализације, науке и технологије, образовања, културе и спорта, здравства и социјалне политике, туризма и заштите околине, инФормисања, заштите слобода и права грађана, као и сузбијање криминала.

Грађани Републике Српске и Србије /као насљеднице СРЈ/ данас имају низ бенефита од овог споразума у свакодневном животу, а посебно у областима слободе кретања, културе, образовања, економије, инфраструктуре.