Соларна електрана на Сокоцу – Соколац 100 МW, чији ја је изградња најављена прије годину дана уписом у регистар билансираних корисника компаније Енер Стејт из Сокоца и која је у медијима често описивана као највећа електрана ове врсте у Републици Српској, сада је још ближа реализацији. Вриједност инвестиције је, како је раније објављено, око 100 мил ЕУР.

Наиме, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС објавило је прије неколико дана на званичној интернет страници да је носилац овог пројекта – Енер Стејт поднио овом министарству захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње поменуте соларне електране, инсталисане снаге 100 МW на површини од 137 ха, К.О. Бјелосављевићи и К.О. Гласинац, општина Соколац. Претходну процјену утицаја на животну средину израдио је иначе Унис – Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара – Источно Сарајево.

Како се може видјети у овој студији која је на јавном увиду до краје идуће седмице, локација на којој се планира изградња соларне фотонапонске електране налази се на подручју КО Бјелосављевићи и до ње се долази одвајањем са Магистралног пута Соколац-Рогатица, на лијеву страну према спортском аеродрому у Гласиначком пољу, а на удаљености од око седам километара од сједишта општине Соколац.

Предвиђени простор се налази у непосредној близини магистралног пута М 19.3 који повезује Соколац и Рогатицу, а најкраћа удаљеност простора соларне електране од овог пута је од 30 до 100 м. Овај пут, како се наводи, омогућава добре транспортне услове за опрему која ће бити уграђена у електрани. Предвиђено је да постоје два улаза у простор електране, а оба предвиђена улаза су повезана са магистралним путем преко постојећих земљаних путева, које је, како се наводи, потребно ојачати и уредити за приступ електрани.

Локација је, наводи се даље, перспективна са становишта осунчаности, климатских услова за хлађење панела и близине електродистрибутивне мреже и електропријеносне мреже.

– Изградња и коришћење соларне електране инсталисане снаге 100,8 МW и естимиране годишње производње од 142 ГWх ће се реализовати на основу БОТ модела, што подразумијева изградњу и финансирање објекта, његово коришћење и предају у својину концендента, под условима прописаним Законом о концесијама и подзаконским актима. Предложено идејно решење подразумева постављање 50 модула на заједничку механичку конструкцију, од чега 25 модула по дужини, а 25 модула по висини, тако да је краћа страница модула паралелна хоризонту, тзв. портраит оријентација – наводи се у студији.

На растојању од око 2,5 км у правцу сјевероистока од циљне локације пролази 110 кВ далековод ТС Рогатица – ТС Соколац, у власништву Електропреноса БиХ, који је од директног интереса за прикључење СЕ Соколац. Поред овог високонапонског далековода, циљни регион пресијецају и дистрибутивни надземни водови у власништву Електропривреде Републике Српске, који могу бити од значаја за обезбјеђивање сопствене потрошње.

– Соларна електрана биће прикључена на постојећу електропреносну мрежу изградњом прикључног далековода, у складу са Правилником о прикључку. Предвиђено је да се прикључно разводно постројење и трансформаторска станица 110/35 кВ налазе у просторном обухвату електране, у сјевероисточном дијелу разматране површине. Предложена позиција прикључне трансформаторске станице обезбјеђује најкраћу руту за прикључење на постојећи далековод – наведено је.

Иначе, простор предвиђен за изградњу трансформаторске станице је око 1,5 ха, што омогућава изградњу контролне зграде за прикључно разводно постројење, као и командне зграде за соларну електрану. Поред тога предвиђен је и плато за паркинг испред објекта. На овом простору је могуће изградити и објекат за смјештај резервне опреме.

Талкође, у студији се наводи да је пројектовани животни вијек објеката, опреме и постројења фотонапонске соларне електране Соколац 100 МW износи 50 година. Гаранција произвођача фотонапонских модула на ефикасност производње електричне енергије износи 30 година, те се у периоду експлоатације електране планира једна цјелокупна замјена модула.

Што се тиче утицаја животну средину, ова спроведена процјена утицаја показала је средњи и низак утицај на квалитет ваздуха, земљишта и вода, буку, вибрације, настанак отпада и биодиверзитет, безбједност и здравље становноштва током изградње постројења, који се уз примјену адекватних мјера заштите животне средине и примјену добре инжењерске праксе може оцијенити као ограниĉен и еколошки прихватљив.

У овој студији се подсјећа да је Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2035. године као један од приоритета истакла заштиту и унапређење животне средине, рационално коришћење природних ресурса и подстицање коришћења нових и обновљивих извора енергије. Оваква политика је у складу са европским трендовима у области заштите околине и коришћења обновљивих извора енергије, те основни циљ инвестирања у изградњу соларне електране је изградња производног капацитета који ће омогућити производњу електричне енергије из обновљивих извора.

Како је и еКапија раније писала, из локалне управе су након додјеле концесија за изградњу ове соларне електране истакли да ће локална управа годишње имати 800.000 КМ користи на име концесије по основу издатих 180 хектара земљишта које се не обрађује, умјесто досадашњих 9.000 КМ, колико је стизало на име закупа.

Такође, раније је објављено да је компанија Енер Стејт регистрована у Грацу, са централом Профајн-груп у Њемачкој, која је формирала предузеће Енер Стејт на Сокоцу.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име