Уставни суд БиХ усвојио је апелацију потпредсједника СДС-а и начелника општине Соколац Милована Бјелице коју је поднио због незадовољства висином износа одштете за вријеме које је неосновано провео у притвору.

Бјелица је апелацију поднио због спора који је вођен у Суду БиХ због његовог хапшења у оквиру кривичног поступка у предмету „Привредна банка Српско Сарајево“ прије 12 година.

*** Бјелица добија већу одштету за притвор

„Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у поступку који је окончан Пресудом Суда Босне и Херцеговине број S1 3 P 000828 12 Rev од 10.децембра 2013.године.

Укида се Пресуда Суда Босне и Херцеговине, који је дужан да по хитном поступку донесе нову одлуку, у складу са чланом II/3e) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

Налаже се Суду Босне и Херцеговине да, у складу са чланом 72. став 5. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од три мјесеца од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни суд Босне и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке, наводи се у Одлуци објављеној у „Службеном гласнику Босне и херцеговине“, „Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине““, „Службеном гласнику Републике Српске“ и „Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“.