Фото: Соколац-срце Романије

Представници Управе “Шума Републике Српске” и два репрезентативна синдиката потписали су данас на Сокоцу Колективни уговор за запослене, којим су дефинисана већа права радника у овом јавном предузећу шумарства.

Потписници овог документа су директор Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” Ристо Марић, предсједник Јединствене удружене синдикалне организације у “Шумама Српске” Душан Марковић и предсједник Синдиката запослених у овом предузећу Блажо Продановић.

Преговори о закључивању овог документа вођени су између Управе Јавног предузећа шумарства и одбора за преговоре сатављеног од чланова оба репрезентативна синдиката.

Генерални директор “Шуме Републике Српске” Ристо Марић захвалио је представницима оба синдиката у јавном предузећу који су учествовали у преговорима прије потписивања Колективног уговора и изразио задовољство што су заједно овим документом дефинисали права и обавезе како послодавца, тако и оних који раде у “Шумама Српске”.

Он је оцијенио да је потписани Колективни уговор основа за добар рад, за све оно што сви користе као права, али да морају имати и обавезе које су проистекле и које су дефинисане овим документом.

“Све обавезе које су проистекле из Закона о раду и све оно што треба да садржи колективни уговор у овом нашем заједничком документу дато је мало више него што су то очекивали и сами актери, а и Управа Јавног предузећа јер је Влада Српске власник овог предузећа и ми смо у одређеним моментима морали да се усаглашавамо и са Владом да бисмо знали у ком правцу да идемо”, рекао је Марић новинарима.

Предсједник Јединствене удружене синдикалне организације у “Шумама Српске” Душан Марковић поручио је радницима да ће потписивањем Колективног уговора и његовом примјеном запослени у Јавном предузећу шумарства имати већи социјални мир и сигурност.

Он сматра да ће ово бити велики мотив за раднике да дају свој допринос у раду.

“Мислим да је ово обострани интерес и сигурно велики чин који ће имати одјека код радника, што ће показати вријеме”, рекао је Марковић.

Он је изразио увјерење да ће примјеном овог документа топли оброк у “Шумама Српске” бити 205 КМ, умјесто досадашњих 185 КМ.

“Цијена рада од 130 КМ јединствена је на нивоу Јавног предузећа шумарства и може бити веће или мања у зависности од производно-финансијских резултата предузећа”, истакао је Марковић.

Он је нагласио ћа након потписивања Колективног уговора ван снаге бити стављен садашњи правилник који је нешто неповољнији по раднике јер ће према новом документу давања по основу смртних случајева и слично бити много боље уређена.

Марковић је додао да је минули рад остао у висини од 0,5 одсто, како је то и раније било и да овај колективни уговор даје већа права раднику и сваки запослени може имати апсолутну сигуност.

Предсједник Јединствене удружене синдикалне организације у “Шумама Српске” поручио је да радници треба да раде и дају свој максимум, што је прописано и Колективним уговором и Законом о раду.

Према Колективном уговору, цијена рада се преиспитује сваких шест мјесеци у току пословне године, а споразумно је утврђују Управа Јавног предузећа и предсједници репрезентативних синдиката “Шума Српске”.

Према данас потписаном документу, умањење цијене рада у организационим дијеловима, у складу са постигнутим резултатима пословања, за сваки обрачунски период спразумно утврђују директор организационог дијела и предсједник синдикалне организације репрезентативног синдиката, већинског у том организацином дијелу.

Колективним уговором је предвиђено и увећање цијене рада у организационом дијелу до 20 одсто у зависности од производно-финансијског резултата.