Општина Соколац

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), сазивам 19. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 05. марта 2019. године (уторак) са почетком рада у 9,00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац. За сједницу је предложен сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1.

Разматрање и усвајање записника са 18. редовне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 28. децембра 2018. године.

2.

а) Платформа за мир.

б) План активности за имплементацију Платформе за мир 2018. – 2020. године Скупштине општине.

в) План активнсоти за имплементацију Платформе за мир 2018. – 2020. година Начелника Општине.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

3.

Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Баре“ у Сокоцу.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

4.

Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху изградње вјерског објекта цркве у Видрићима.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

5.

Приједлог Одлуке о покретању иницијативе за покретање поступка за промјену и проширење граница насељеног мјеста Соколац припајањем дијелова насељених мјеста Балтићи, Ново Село, Подроманија, Газиводе и Брејаковићи те проширење граница насељеног мјеста Балтићи из дијела насељеног мјеста Вражићи.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

6.

Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

7.

а) Извјештај о реализацији Програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2018. годину.

б) Приједлог Програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2019. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

8.

Нацрт Одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у насељу на подручју општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

9.

Приједлог Одлуке о коначном отпису ненаплативних потраживања.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

10.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу директора Установе за културу “Перо Косорић“ Соколац због истека мандата.

б) Приједлог Одлуке о именовању в.д. директора Установе за културу “Перо Косорић“ Соколац.

в) Приједлог Одлуке о расписивању конкурса за избор директора Установе за културу “Перо Косорић“ Соколац.

г) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор директора Установе за културу “Перо Косорић“ Соколац.

д) Приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор директора Установе за културу “Перо Косорић“ Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Стеван Батинић предсједник Комисије за избор и именовање

11.

Рјешавање захтјева.

12.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име