Јавни конкурс се објављује на сајту Фондa за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, у дневном листу „Глас Српске“, и у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања у посљедњем од наведених гласила. Пријаве се подносе обавезно у електронској и штампаној верзији, лично или путем поште на адресу:

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
ул. Краља Афонса XIII, број 21
78 000 Бања Лука,
са назнаком: ” За ЈАВНИ КОНКУРС – не отварај”

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које се не односе на предмет овог јавног конкурса, неће се разматрати.

Све додатне информације могу се добити на телефон 051/231-340 или е-поштом на info@ekofondrs.org, те у сједишту Фонда, Краља Алфонса XIII, број 21, Бања Лука.

Јавни конкурс 2019.

PDF Одлука Управног одбора о расписивању јавног конкурса са планом расподјеле средстава

PDF Јавни конкурс 2019.

PDF Пословник о раду комисије

PDF Правилник о бодовању програма и пројеката

Пријавни обрасци:

DOC ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 1

DOC ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 2

PDF Изјава о финансијском учешћу на пројекту

PDF Изјава о некоришћењу буџетских средстава и других извора финансирања