На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), сазивам 23. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 4. октобра 2019. године (петак) са почетком рада у 9,00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац. За сједницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.

Разматрање и усвајање записника са 22. редовне сједнице одржане 29. јула 2019. године.

2.

Извјештај о успјеху ученика у учењу и владању на крају школске 2018/2019. године Основне школе „Соколац“ Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Дивна Јанковић директор Основне школе ”Соколац” Соколац.

3.

Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

4.

Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

5.

Приједлог Одлуке о куповини градског грађевинског земљишта.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

6.

Приједлог Одлуке о разврставању локалних путева и улица у насељу на подручју општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

7.

Приједлог Одлуке о Измјени Одлуке о куповини ЈП ВиК „Врело Биоштица“ а.д. у стечају кроз поступак реорганизације.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

8.

а) Извршење буџета Општине Соколац за период 1.1. – 30.6.2019. године

б) Приједлог Одлуке о извршењу буџета Општине Соколац за период 1.1. – 30.06.2019. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

9.

а) Нацрт другог ребаланса буџета Општине Соколац за 2019. годину.

б) Нацрт Одлуке о усвајању другог ребаланса буџета Општине Соколац за 2019. годину.

ц) Нацрт Одлуке о измјени одлуке о извршењу буџета за 2019. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

10.

Приједлог Одлуке о измјени одлуке о именовању Комисије за прописа и статутарна питања.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Стеван Батинић предсједник Комисије за избор и именовање

11.

Информација по захтјеву Мачар Жељка и осталих.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

12.

Рјешавање захтјева.

13.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе