Дискотеке на будванском шеталишту су порушене. Како је забиљежио новинар ЦдМ-а, камиони одвозе и посљедње остатке објеката који морају у потпуности бити уклоњени до 20. октобра.

Уколико привремени објекти не буду уклоњени до предвиђеног рока, како је Морско добро раније обавијестило закупце шест дискотека на будванском шеталишту, биће активиране банкарске гаранције и ангажована служба која ће то обавити.

Министарство одрживог развоја и туризма донијело је програм привремених објеката у зони морског добра за период од 2019. до 2023. године.

Према том документу, убудуће неће бити дозвољено постављање привремених објеката на шеталиштима, јер су градске зоне оптерећене.

Тада је наведено да ће бити уклоњени и привремени објекти на локацијама на којима, према усвојеним државним локалним студијама, Морско добро планира да ускоро реализује пројекте.