Фото: СРНА

Савјет министара у техничком мандату, на приједлог Министарства правде, дао је сагласност на Правилник о унутрашњој организацији Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера чиме су створени сви услови за његово стављање у функцију.

На приједлог Министарства за људска права и избјеглице, усвојена је Информација о механизмима за ефикасну превенцију и заштиту од узнемиравања на основу пола и сексуалног узнемиравања на радном мјесту у институцијама БиХ, са Водичем за предузимање ефикасних мјера.

Министарства и самосталне управне организације ће до краја 2020. године предузети ефикасне мјере за спречавање узнемиравања на основу пола и сексуалног узнемиравања на радном мјесту у институцијама БиХ, те ће усвојити и објавити одлуку о политици нулте толеранције према дјелима на наведеном основу, саопштено је из Савјета министара у техничком мандату.

До краја 2020. руководиоци институција БиХ треба да именују савјетнике за превенцију узнемиравања на основу пола и сексуалног узнемиравања на радном мјесту.

Савјет министара у техничком мандату усвојио је Извјештај Министарства за људска права и избјеглице о провођењу Политике о сарадњи са исељеништвом за 2018. годину и подржао закључке којима се јача даља сарадња.

Министарство за људска права и избјеглице у сарадњи са Министарством иностраних послова у Савјету министара у техничком мандату задужено је, између осталог, да успостави међуресорно координационо тијело за сарадњу са исељеништвом.

На приједлог Министарства цивилних послова усвојене су Препоруке за инклузивно образовање у БиХ у циљу даљег развоја образовних политика и унапређења стања у овој области.

Препоруке се односе на повећање капацитета школа за стварање инклузивног окружења, унапређење наставничких компетенција, развој система подршке инклузивном образовању те мониторинг и евалуацију инклузивног образовања, редефинисање уписне политике посебно у средњим школама, као и формализацију међусекторске и међуинституционалне сарадње у овој области.

Савјет министара у техничком мандату утврдио је и упутиће Предсједништву БиХ Приједлог основа за покретање поступка за приступање БиХ ВИПО уговору из Маракеша за олакшање приступа објављеним дјелима слијепим и слабовидим лицима.

Данас су усвојени појединачни извјештаји о раду за 2018. годину, и то: Министарства иностраних послова у Савјету министара у техничком мандату, Правобранилаштва БиХ и Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета.

На приједлог Министарства безбједности усвојен је Извјештај о раду представника БиХ именованих у састав Мјешовите комисије за праћење спровођења Споразума између Савјета министара и Владе Црне Горе о граничним прелазима за међународни саобраћај, те прелазима за погранични саобраћај за период од 16. октобра 2018. до 16. априла 2019. године.