Фото: Бојана Марковић

Након разматрања Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о шумама на шестој сједници НСРС, одржаној 27.септембра 2019.године, донесен је Закључак којим се овај Нацрт закона упућује на Јавну расправу.

С обзиром да се истим уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се консултују заинтересовани органи, организације, научне и стручне институције, поменута Јавна расправа одржала се данас у Сокоцу.

Фото: Бојана Марковић

Горан Зубић, помоћник министра за шумарство и ловство у Влади Републике Српске, истакао је након састанка, да је било неопходно разговарати са више чинилаца, како би се измјеном Закона унаприједила област шумарства.

– Ми смо у протеклом периоду одржали низ Јавних расправа везаних за измјене и допуне Закона о шумама. Претходна расправа је одржана у Фочи, а наредне двије биће одржане у Бања Луци. Чули смо доста сугестија и приједлога које ћемо настојати да примјенимо у будућем Закону. Један од приједлога је активно легитимисање ЈП шумарства у смислу уписа стварних права над шумама и шумским земљиштем, јер ЈП као корисник државних шума има људске ресурсе и друге услове да може пратити такве процесе. Измјене се односе и на захтјеве Савеза општина и градова када је ријеч о намјенском утрошку срдстава које издваја Јавно предузеће према локалним заједницама, што смо у цјелости прихватили. Са стручног аспекта предложили смо пар измјена које су корисне и за шумарство, локалне заједнице и дрвопрерађивачки сектор. Приједлог је да извођачи радова у шумарству могу бити мале фирме које имају пар запослених радника и физичка лица, а не само предузетници, какав је случај био до сад, казао је Зубић.

Фото: Бојана Марковић

Зубић је навео да се овом измјеном омогућава прилика локалном становништву да се под одређеним условима и уз издате лиценце бави радовима у шумарству. Он је додао да се други закључак односи на отварање законске могућности за коришћење шумске биомасе или шумског остатка, који је по досадашњем закону остајао у шуми. Уклањањем ових законских баријера очекује се да би се створили нови приходи у овом сегменту шумартва, као и веће ангажовање постојеће радне снаге.

Фото: Бојана Марковић

Директор ШГ „Височник“ из Хан Пијеска, Јанко Голијан, изнио је дио проблема са којим се сусреће ово газдинство.

– Хан Пијесак газдује шумом и шумским земљиштем на површини око 22 000 хектара, од тога је 4 000 хектара у претходном периоду уписано као заједничка својина. Обзиром да је све више поступака који се воде, потребно је законски реаговати. ШГ се упознаје са проблемима власништва над шумом тек након извршења пресуде. Тражили смо да се нађе механизам којим би се раније указивало на овакве радње, како газдинство не би сносило непотребне трошкове плаћања штете. Јавна предизећа би требала бити информисана о свим поступцима, што није било предвиђено досадашњим законом, навео је Голијан.

Приједлог закона би се пред Народном скупштином Републике Српске требао наћи у децембру мјесецу ове године.