Фото: Сретен Митровић

Поступајући по рјешењу инспектора Министарства за финансије у Влади Републике Сртпске, на посљедној сједници Скупштине општине донесена је одлука о новој висини новчане одборничке накнаде, која је до сада била линеарна 500 марака.

Законска могућност је да одборнички додатак може бити до 50 посто од просјека нето плате исплаћене у Општинској управи у претходној години.

Пошто је просјечна плата запосленх у општинској администрацији, не рачунајући функционере, износила 887 марака, то су одборници одлучили да искористе максималну могућност од 50 посто, па ће нова накнада износити 443,50 марака или за 56,50 мање од досадашње, рече предсједник Скупштине Ђоко Раздољац, с тим што ако одобрник неоправдано не присуствује сједници Скупштине општине додатак за тај мјесец ће му се умањити за 30 посто, а неће га уопште имати ако не присуствује сједници дуже од 90 дана из личних и породичних разлога или стручног усавршавања.

Овом одлуком утврђено је и да чланови колегија, сталних и повремених радних тијела имају накнаду у износу од 30 марака, колико је било и до сада.

На овој сједници донесена је и одлука о допуни одлуке о висини плата функционерима општине. Новина је у томе да ће се функционерима са стажом осигурања до 25 година плата увећавати за 0,3 умјесто досадашњи 0,5 посто. Функционерима са преко 25 година стажа осигурања остаје плата увећана за 0,5 посто.