Влада Федерације БиХ (ФБиХ) утврдила је данас приједлог буџета за идућу годину и приједлог његовог извршења.

Будзет ФБиХ у износу од 4.954.392.401 КМ је готово двоструко већи, а због интегрисања Федералног завода за пензијско-инвалидно осигурање.

Наиме, Законом о ПИО из 2018. године, предвиђено је уврштавање ове институције у Буџет у 2020. години с циљем омогућавања извршења уплата и исплата пензија кроз Јединствени рачун ризнице, те постицања веће транспарентности у трошењу јавних средстава и стабилности исплате пензија.

Буџет ФБиХ за 2020. годину са укупним приходима и примицима, те расходима и издацима већи је за 2.252.500.000 КМ.