У току су прегвори са Нинославом Јовановићем, Малчанским берберином.

У току су преговори са њим, лоциран је у селу Пасјача. То је прво село до Малче, како смо чули, претпоставља се да је он више пута ишао ка Пасјачи и враћао се ка Малчи док је био у бјекству – каже извор Ало.