Обавјештавамо да је дана 10.03.2020. године у “Гласу Српске“ објављен конкурс за упис кадета VIII класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука за припаднике Специјалне антитерористичке јединице.

Текст конкурса можете преузети овдје konkurs VIII klasa SAJ, као и пријавни лист: Prijavni list VIII klasa za SAJ

Такође, у истом броју “Гласа Српске“ објављен је и Конкурс за упис кадета XXII класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука.

Текст конкурса можете преузети овдје konkurs XXII klasa, као и пријавни лист: Prijavni list XXII klasa.

Обавјештавају се кандидати за кадете VIII класе полицијске обуке за припаднике Специјалне антитерористичке јединице да могу конкурисати и за кадете XXII класе полицијске обуке.

Тестирањима за кадете XXII класе полицијске обуке ће приступити уколико не задовоље услове селекције за припаднике САЈ.

Кандидати за VIII класу САЈ подносе пријавни образац са комплетном документацијом која се тражи по конкурсу. Уједно, за вријеме за које је Конкурс отворен, подносе само пријавни образац за XXII класе полицијске обуке, уз напомену да су конкурисали и за VIII класу САЈ (навести и шифру).

Селекција и тестирања (љекарски преглед, провјера моторичких способности, тест опште информисаности, усмени дио тестирања) обавиће се прво за кандидате VIII класу САЈ.

Кандидати који не прођу љекарски преглед за припаднике САЈ имају право да приступе љекарском прегледу за кандидата за XXII класе полицијске обуке.

Кандидати који не задовоље тестирања у поступку селекције кандидата за кадете VIII класу САЈ, имају право приступити тестирањима кандидата за кадете XXII класе полицијске обуке.

Такође, кандидати који не задовоље критеријуме процјене психофизичке издржљивости за припаднике САЈ, биће позвани на тестирања кандидата за кадете XXII класе полицијске обуке.

У случају било каквих нејасноћа кандидати могу добити информације на телефон број: 051/333-649 или 051/333-651.