Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске позива грађане да се одговорно понашају и поштују одлуке Владе Српске, односно Координационог тијела за планирање, спровођење и праћење активности везаних за појаву вируса корона и локалних штабова за ванредне ситуације.

Из МУП-а напомињу да су Кривичним закоником Српске јасно дефинисана кривична дјела против здравља људи, која се односе на преношење заразне болести и непримјењивање мјера за заштиту од заразне болести.

“Чланом 194 `Преношење заразне болести` закона је дефинисано да `ко не поступи по прописима или наредби којима надлежни орган одређује прегледе, дезинфекцију, издвајање болесника или неке друге мјере за сузбијање или спречавање заразних болести код људи, па усљед тога дође до преношења заразне болести, казниће се новчаном казном или казном затвора до двије године`”, истичу из МУП-а.

У саопштењу се додаје и да се у члану 196 “Непримјењивање мјера за заштиту од заразне болести” каже да “ко у болници, породилишту, интернату, школи, привредном друштву или другој организацији или радњи у којој се рукује предметима исхране или врше хигијенске услуге, не примијени одговарајуће хигијенске мјере или супротно здравственим прописима прими на рад или држи на раду лице које болује од заразне болести, па усљед тога дође до преношења заразне болести, казниће се новчаном казном или казном затвора до једне године”.

Из МУП-а наглашавају да су за ове основне облике кривичних дјела прописаних Кривичним закоником Српске, прописани и квалификовани облици за које су, у зависности од посљедице, предвиђене и строже казне.