Број: 02-510-3
Датум: 16.03.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), и члана 30. и члана 67. Статута општине Соколац број 01-023-33 од 06.06.2017.године, командант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:

1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда, почев од 18.марта 2020.године:

• угоститељским објектима свих категорија, укључујући угоститељске објекте смјештене на аутобуским станицама и бензинским пумпама

• трговинама, осим субјеката из тачке 3., подтачке 1., 2. и 3. ове наредбе,

• свадбеним салонима,

• фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима, теретанама и сличним облицима организовања),

• дјечијим играоницама,

• осталим дјелатностима који нису споменуте, а које се налазе у Уредби Владе Републике Српске

2. Ограничава се рад од 7,00 до 18,00 часова сваким даном, сљедећим објектима, почев од 18.марта 2020.године:

• у трговачким маркетима

• трговине прехране/роба широке потрошње и трговине сточне хране

• угоститељским објектима (хотелима и ресторанима са преноћиштем који врше дјелатности смјештаја гостију), а укључујући и угоститељске објекте смјештене на аутобуским станицама и бензинским пумпама.

• хотели и ресторани са преноћиштем – могу пружати услуге преноћишта у свом простору и услуге хране и пића само за госте хотела и ресторана који су на преноћишту.

• бензинске пумпе, без ограничења кад је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат – од 07,00 до 18,00 часова.

• Обавезују се пружаоци ових услуга да обезбједе минимално растојање од 2 (два) метра између корисника услуга.

3. Ограничава се рад од 7,00 до 22,00 часа сваким даном сљедећим објектима, почев од 18.марта 2020.године:

• трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа)

Рад у субјектима из става 1., 2. и 3. члана 2. као и из става 1. члана 3., организовати уз предузимање сљедећим мјера:

• ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,

• испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,

• у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене,

• достава животних намирница и брзе хране је дозвољена од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,

• апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене радног времена, уз предузимање сљедећим мјера:

• ограничити број људи који истовремно могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,

• испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,

• у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.

4. Општинска управа и општинске службе ће од 18.03.2020. године организовати свој рад како слиједи:

• у свим одјељењима општинске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,

• остала лица упутити на рад од куће/код куће,

• на улазу у све службене просторије Општинске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Општинске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,

• одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање један метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,

• у свим установама и предузећима, осим Дома здравља организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге,

5. Дом здравља ће од 18.03.2020. године реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима са ресорним Министрством при чему:

• организовати се за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом Корона,

• приоритетно и без задржавања проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне излолације за све особе првог контакта,

• организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима.

6. Сви грађани који долазе из иностранства дужни су се евидентирати у ЈЗУ ДЗ ,,др  Љубомир Ћеранић“ Соколац.

7. Послодавцима се препоручује да радницима дају упутства о раду од куће, да омогуће кориштење годишњег одмора радницима, као и кориштење одсуства у складу са законом, колективним уговором и правилником о раду, да се радницима родитеља малодобне дјеце до 10 година омогући одсуство с посла једног родитеља у случају да оба родитеља раде, те да се одлажу сва службена путовања како у држави тако и у иностранству. У случају када службена путовања није могуће отказати, послодавцима је препоручено да раднике упуте на инструкције које су издале надлажне здравствене установе.

8. Послодавци су обавезни да у складу са прописима осигурају редовно и појачано провођење хигијенских мјера у радним и помоћним просторијама, а које између осталог подразумијевају чишћење и дезинфекцију простора, као и редовну вентилацију и провјетравања. Препоручено је отказивање састанака који подразумијевају већи број учесника, односно да у случају неопходних састанака они буду организовани у што већим просторијама уз довољан размак између учесника састанака (један – два метра).

9. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове Града Источно Сарајево (које је смјештено у Сокоцу) и Одсјек комуналне полиције општине Соколац да у провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

10. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 9. наредбе, свакодневно ће писано извјештавати Команданта општинског штаба за ванредне ситуације.

11. Ова наредба ступа на снагу 18.03.2020.године и траје до 23.03.2020.године и биће објављена у ”Службеним новинама Града Источно Сарајево” и на званичној веб адреси општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица

Оригиналну Наредбу можете преузети ОВДЈЕ.