Министарство просвјете и културе, Републички пегадошки завод и Радио-телевизија Републике Српске интензивно раде на припреми наставе која ће бити реализована путем Јавног сервиса Републике Српске.

Циљ оваквог приступа настави је да ученици имају континуитет у раду и да не би дошло до појаве заборављања наученог, те да не дођемо у ситуацију да због реализације прописаног фонда наставних часова продужавамо период трајања наставе прописан школским календаром.

Поред бриге за безбједност и здравље ученика, треба да предузмемо све мјере како би ученици лакше пребродили период прекида континуитета васпитно-образовног рада, те да буду спремни за наставак рада, чим се створе услови за то. Стога, сматрамо да путем Јавног сервиса који је доступан свима у Републици Српској можемо понудити ученицима основних школа одређене инструкције и помоћ за самосталан рад у кућном амбијенту.

Настава путем РТРС-а биће реализована за ученике од првог до деветог разреда основних школа из одређених наставних предмета. Овом наставом неће бити обухваћени наставни предмети: Физичко васпитање, Ликовна култура, Музичка култура, Демократија и људска права.

Реализација наставе ће се одвијати на начин да ће, према утврђеном распореду, наставници у кратким инструкцијама (до 15 минута) дати појашњења садржаја, упутства, задатке, примјере и друго, што ће бити од користи ученицима за учење у кућном амбијенту.

ОБАВЕЗЕ ШКОЛА И НАСТАВНИКА:

  • Одјељенске старјешине треба да успоставе контакт са родитељима и обавијесте их о овом виду рада (телефоном, мејлом, путем друштвених мрежа).
  • Наставници треба да прате наставу која ће бити реализована путем РТРС-а, те да буду доступни за појашњења и пружање потребне помоћи ученицима приликом савладавања исхода учења. Комуникација са ученицима је обавезна након реализованих тема/садржаја програма путем телефона, мејла; за ученике ОШ Соколац и путем школског форума.
  • На емитованим часовима ученици ће добијати задатке за рад код куће. Наставници ће бити у обавези давати повратне информације ученицима на основу урађених и прегледаних задатака. У овом смислу, форум ОШ „Соколац“ пружа могућности и комуникације и провјере знања путем задатака и тестова.
  • Комуникација са ученицима могућа је путем телефона, мејла, друштвених мрежа и школског форума.

Детаљан распоред по предметима и резредима можете погледати на веб сајту Основне школе Соколац – ОВДЈЕ.