Имајући у виду обим и сложеност мјера предузетих од стране институција Републике Српске и Босне и Херцеговине у циљу сузбијања ширења инфекције, Унија удружења послодаваца Републике Српске позива послодавце да предузму мјере и активности у складу са препорукама Свјетске здравствене организације и институција Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Поред препорука везаних за општу и респираторну хигијену документ који садржи и препоруку израде плана за непредвиђене ситуације и континуитет пословања за појаве епидемије. Молимо Вас да кроз израду наведених планова размотрите све потенцијалне аспекте утицаја на здравље радника и пословање и предузмете активности у циљу превенције и заштите здравља људи и континуитета пословања.

С обзиром на боравак значајног броја људи у затвореном простору и ризика за ширење инфекције у просторима гдје се обавља пословна активност, молимо послодавце да одговорно приступе провођењу препоручених мјера.

На сајту Уније удружења послодаваца Републике Српске можете преузети припрему летка- мјере предострожности, као и обрасце потенцијалне комуникације са запосленим, извођачима и купцима који омогућавају квалитетнију комуникацију са запосленим док трају наведене околности.

Унија удружења послодаваца Републике Срске је у континуираној комуникацији са Министарством здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске и другим институцијама чија надлежност је заштита здравља становништва са циљем обезбјеђивања континуираног информисања пословне заједнице .

Стручна служба и руководство Уније удружења послодаваца Републике Српске Вам стоји на располагању у погледу даљег информисања у вези предузимања мјера и активности на сузбијању ширења инфекције на контакте 051 226 160 или на е-маил: office@unijauprs.org .