Број: 02-503-90/3
Датум: 17.03.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), и члана 30. и члана 67. Статута општине Соколац број 01-023-33 од 06.06.2017.године, командант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

ИНФОРМАЦИЈУ ЗА ВОЗАЧЕ

Здравствени надзор

• Возачу возила у међународном транспорту, по доласку у Босну и Херцеговину, на граничном прелазу на подручју Републике Српске, републички инспектор издаје Рјешење о стављању у изолацију у трајању боравка у Босни и Херцеговини који возач наведе, а који подразумијева период од уласка у Босну и Херцеговину до одласка на сљедећи превоз.

• Уколико се ради о возачу возила у међународном транспорту који је страни држављанин, републички инспектор издаје рјешење о стављању у изолацију у трајању од 14 дана према мјесту боравка које наведе страни држављанин у Босни и Херцеговини.

• Возач возила који није држављанин Босне и Херцеговине је дужан да изолацију проведе у возилу док је држављанин Босне и Херцеговине дужан да изолацију проведе на адреси пребивалишта.

• Пословни субјект који користи услугу међународног транспорта у сарадњи са возачем који није држављанин Босне и Херцеговине, на локацији утовара и истовара, обезбјеђује његов боравак при чему возач минимално напушта возило уз поштовање свих превентивних мјера.

Поступање возача

• У случају појаве било каквих симптома респираторне болести, возачи возила са мјестом пребивалишта у Босни и Херцеговини морају да остану код куће и јаве се надлежном дому здравља телефоном.

• У случају појаве било каквих симптома респираторне болести, возачи који немају мјесто пребивалишта у Републици Српској јављају се најближем дому здравља, који ће им дати даља упутства.

• Возач је дужан да код себе има рјешење које је добио од републичког инспектора како не би био поново упућиван код инспектора.

• Возачи треба да се придржавају основних хигијенских мјера те приликом утовара или чекања на утовар у објектима користе рукавице и маске те да имају са собом средства за дезинфекцију руку на бази алкохола у оним ситуацијама када руке не могу редовно прати.

Опште мјере заштите

• редовно прати руке сапуном и водом и осушити руке једнократним убрусима или користити дезинфекционо средство на бази алкохола,

• приликом кашљања или кихања прекрити уста и нос папирном марамицом и одбацити је у корпу за смеће са поклопцем те опрати руке,

• избјегавати блиски контакт са особама које имају респираторне симптоме као што је повишена тјелесна температура, грлобоља, кратак дах и кашаљ.

Специфичне мјере заштите:

• Возач који превози путнике међу којима има путника са сумњом на COVID-19 а возачки простор је одвојен од остатка возила није потребно да носи маску, довољно је одржавати хигијену руку чешћим прањем или гелом за дезинфекцију на бази 70% алкохола а у случају да преграда не постоји, потребно је носити маску на лицу и одржавати хигијену руку чешћим прањем или гелом за дезинфекцију на бази 70% алкохола. Потребно је одржавати просторну удаљеност од најмање 2 метра у социјалном контакту у затвореном простору односно 1 метар на отвореном.

• Возачи који превозе путнике требају одржавати хигијену свог непосредног радног простора, возачког мјеста и кабине тако да повремено пребришу површине које се често додирују рукама са средством за дезинфекцију површина.

Ова Информација ступа на снагу даном доношења и биће објављена на Огласној табли општине Соколац и на званичној веб адреси општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица