Број: 02-503-90
Датум: 17.03.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), и члана 30. и члана 67. Статута општине Соколац (,,Службене новине града Источно Сарајево”, број 17/17 и 33/17), командант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
О ЗАБРАНИ НАПУШТАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА

1.

Због чињенице да се сваком грађанину који је напуштао границе Републике Српске по повратку у исту, одређује кућна изолација у трајању од 14 дана, без обзира да ли има симптоме Корона вируса или не, свим здравственим радницима запосленим у здравственим установама на подручју општине Соколац забрањује се да за вријеме трајања ванредног стања излазе изван граница Републике Српске, без одобрења Општинског штаба за ванредне ситуације општине Соколац.

2.

Наредба ступа на снагу одмах.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица