Након састанка са носиоцима правосудних институција, Министарство правде у Влади Републике Српске је утврдило оптималан начин рада правосудних институција, у складу са наредбама кризних штабова и укупном ситуацијом у вези са вирусом корона (ЦОВИД – 19).

Ресорно министарство је обавило и потребне консултације са Синдикатом правосуђа Републике Српске.

С тим у вези, одговорни за поступање су, према законским прописима, носиоци функција у правосуђу а ове мјере се доносе, прије свега, у смислу заштите грађана.

Овај акт, доставлјен је правосудним органима и другим заинтересоваим странама у систему правосуђа, а доступно је свим грађанима и станкама на интернет страници Министарства правде.

Министарство правде у Влади Републике Српске моли грађане за разумјевање у погледу мјера и активности, у правосудним институцијама Републике Српске.

Дакле, Министарство правде у Влади Републике Српске је донијело сљедеће обавјештење:

1. Са циљем превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења корона вируса у Републици Српској, правосудне институције у Републици Српској дужне су да се придржавају одлука и упута надлежних кризних штабова у Републици Српској.

2. У правосудним институцијама у Републици Српској потребно је извршити дезинфекцију просторија, те обезбједити сва потребна дезинфекциона средства и предузети све мјере у складу са наредбама Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, а која се односе на обавезно спровођење мјера за реаговање на појаву болести изазване новим корона вирусом у Републици Српској.

3. Руководиоци правосудних институција у Републици Српској дужни су да изврше процјену и размотре могућност отказивања заказаних рочишта (судских и тужилачких), те могућност незаказивања нових рочишта, изузев оних рочишта за која је законом прописано да су хитна или неодложна, те да о томе хитно обавијесте све учеснике у поступку (странке, адвокате, Правобранилаштво Републике Српске и др.).

4. У правосудним институцијама у Републици Српској, потребно је редуковати број запослених који долазе на посао, како би се број контаката између запослених, као и између запослених и странака, смањио на најмању могућу мјеру, те уколико је могуће у складу са описом посла и радним мјестом за запослене, организовати рад од куће, водећи рачуна да се осигура несметан процес рада.

5. У правосудним институцијама у Републици Српској, уколико је то могуће, организовати рад у скраћеном радном времену, водећи рачуна да се осигура несметан процес рада.

6. Руководиоци правосудних институција у Републици Српској у којима се процес рада обавља уз свакодневну непосредну комуникацију са странкама, дужни су да организују процес рада како би се долазак странака у правосудне институције смањио на најмању могућу мјеру.

7. Потребно је да се у правосудним институцијама у Републици Српској пријем и отпрема писмена организује и обавезно врши путем поште, а не непосредним пријемом од странака или непосредном доставом странкама.

8. Потребно је према притвореним лицима, која су упућена у притворске јединице казнено-поправних установа у Републици Српској, обуставити посјете за чланове породица и других лица, осим за посјете браниоца притворених лица.

9. Потребно је у складу са одредбама Закона о прекршајима Републике Српске (“Сл. гласник РС”, бр. 63/2014, 36/2015 – одлука УС, 110/2016 и 100/2017) и Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске (“Сл. гласник РС”, бр. 63/2018), предузети све мјере да се лица, којима је изречена казна затвора у прекршајном поступку, не упућују на издржавање исте у казнено – поправне установе, са циљем превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења корона вируса.

10. Потребно је да руководиоци правосудних институција у Републици Српској хитно поступе по наведеним упутама и да о предузетим мјерама у својој институцији обавијесте Министарство правде Републике Српске, као и да континуирано обавјештавају Министарство правде Републике Српске.

11. Потребно је да се правосудне институције у Републици Српској придржавају наведених мјера до даљњег.

12. Министарство правде Републике Српске ће обавјештавати грађане и странке путем медија о даљим мјерама, као и престанку наведих мјера.