Због новонастале ситуације везане за појаву и ширење корона вируса (COVID-19), те забране одржавања наставе на свим високошколским установама од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво број: 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године, предсједник Сената Високе школе за услужни бизнис Источно Сарајево – Соколац, на сједници одржаној дана 17.03.2020. године доноси одлуку о организовању наставног процеса електронским путем у периоду од 17.03.2020. до 30.03.2020. године, на сљедећи начин:

– Сви професори дужни су доставити материјале у електронској форми за сваки од својих предмета Шефу студентске службе, који ће, заједно са ИТ сектором, исте поставити на страницу Школе у рубрику Студенити, како би студенти могли приступити и преузети наведене материјале;

– Професори ће одржавати контакте са студентима путем емаил-а, вибера, смс-а, скyпе-а или неке друге за то погодне платформе, у терминима наставе дефинисаним на почетку семестра. Око начина комуникације и изабране платформе професори ће обавијестити Шефа студентске службе;

– Професори су дужни евидентирати своја предавања електронским путем, те на крају мјесеца доставити извјештај Директору школе.

Молимо све студенте да се јаве предметним професорима путем емаил-а како би се договорили о начину комуникације и одржавања наставног процеса електронским путем. Сви материјали које професори буду доставили службама можете да преузмете на страници Школе под рубриком Студенти, у одјељку Презентације.

Контакте сваког од професора, те њихове емаил-ове можете пронаћи на страници Школе у рубрици Наставни кадар.

Одлука Сената је донешена према Инструкцији Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске број 19.02/616-7-1/20 од 16.3.2020. године, омогућити праћење наставе путем електронских средстава комуникације у периоду трајања Наредбе број: 19.02/616-7/20 од 10.3.2020. године.

Сенат Високе школе позива академско особље и студенте да се понашају крајње одговорно и професионално у складу са новонасталом ситуацијом и да своје обавезе извршавају коректно и на вријеме.