Број: 02-510-5
Датум: 19.03.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), и члана 30. и члана 67. Статута општине Соколац број 01-023-33 од 06.06.2017.године и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској од 18.03.2020.године Републичког штаба за ванредне ситуације, командант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:

1. Од 19.марта 2020.године, сваким радним даном и у дане викенда, забрањује/у се рад:

– сва јавна окупљања,
– рад угоститељским објектима свих категорија,
– рад свадбеним салонима,
– рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима, теретанама и случним облицима организовања),
– рад базенима, „wellness“ и спа центрима засебно и у склопу хотелског смјештаја,
– рад дјечијим играоницама,
– рад приватним стоматолошким амбулантама,
– рад приређивача игара на срећу,
– рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија.

2. Ограничава се рад:

– свим трговинама од 07:00 до 18:00 часова радним данима и суботом. Забрањен рад недјељом, изузев трговинама прехране/робе широке потрошње, које могу радити недјељом од 08:00 до 13:00 часова;
– трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа) од 7:00 до 22:00 часова, радним данима и у дане викенда;
– субјектима који обављају следеће дјелатности: производња готових металних производа, поправка и одржавање моторних возила и остале личне услужне дјелатности (фризери), од 07:00 до 18:00 часова радним данима и суботом. Забрањен рад недјељом;
– рад пијацама на отвореном од 07:00 до 16:00 часова радним данима и суботом. Забрањен рад недјељом;

Рад у наведеним субјектима организовати уз предузимање сљедећих мјера:

– ограничавање броја људи који истовремено могу бити у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
– испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање 1 м,
– у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене,
– достава животних намирница је дозвољена од 07:00 до 18:00 часова радним данима и суботом, недјељом од 08:00 до 13:00, за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
– хотели и пансиони – могу пружати услуге смјештаја, а услуге хране и пића само за госте који користе услугу смјештаја,
– бензинске пумпе и плинске пумпне станице, без ограничења када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат од 07:00 до 18:00 часова,
– апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене радног времена, уз предузимање сљедећих мјера:

    • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у истом продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
    • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најамање 1 м,
    • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене.

3. Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:

– у свим организационим јединицама републичких органа управе и органа јединица локалне самоуправе и осталих субјеката који врше јавна овлаштења организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
– на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављење дужих редова у затвореном простору,
– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима управе од најмање 1 м уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорно надлежног Министарства при чему ће се:

– организовати за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом корона,
– приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта и достављати Институту за јавно здравство и надлежним институцијама све тражене податке у складу са препорукама,
– организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
– пружање стоматолошких услуга у хитним случајевима уз поштовање свих превентивних мјера.

5. Сви грађани који долазе из иностранства дужни су се евидентирати у ЈЗУ ДЗ ,,др Љубомир Ћеранић“ Соколац.

6. Послодавцима се препоручује да радницима дају упутства о раду од куће, да омогуће кориштење годишњег одмора радницима, као и кориштење одсуства у складу са законом, колективним уговором и правилником о раду, да се радницима родитеља малодобне дјеце до 10 година омогући одсуство с посла једног родитеља у случају да оба родитеља раде, те да се одлажу сва службена путовања како у држави тако и у иностранству. У случају када службена путовања није могуће отказати, послодавцима је препоручено да раднике упуте на инструкције које су издале надлажне здравствене установе.

7. Послодавци су обавезни да у складу са прописима осигурају редовно и појачано провођење хигијенских мјера у радним и помоћним просторијама, а које између осталог подразумијевају чишћење и дезинфекцију простора, као и редовну вентилацију и провјетравања. Препоручено је отказивање састанака који подразумијевају већи број учесника, односно да у случају неопходних састанака они буду организовани у што већим просторијама уз довољан размак између учесника састанака (један – два метра).

8. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове Града Источно Сарајево и Одјсек комуналне полиције општине Соколац да у провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

9. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 8. наредбе, свакодневно ће писано извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.

10. Ова наредба ступа на снагу 19.03.2020.године и биће објављена у ”Службеним новинама Града Источно Сарајево” и на званичној веб страници општине Соколац.

11. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи Наредба број 02-510-3 од 16.03.2020. године.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица