Број: 02-510-6
Датум: 20.03.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској од 18.03.2020. године Републичког штаба за ванредне ситуације, командант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
О ЧИШЋЕЊУ И ДЕЗИНФЕКЦИЈИ СТУБИШТА И ПРОЛАЗА СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА, ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ДВОРИШТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

1. У циљу провођења превентивних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести , те заштите и спасавања становништва, свим становницима Општине Соколац, налаже се:

  • чишћење и дезинфекција стубишта, подрума и пролаза између стамбено – пословних објеката,
  • чишћење и дезинфекција простора у кругу предузећа, установа, школа, болница, колективних смјештаја и других површина,
  • чишћење и дезинфекција кућних дворишта.

2. Прикупљени отпадни материјал припремити за одвоз и изнијети поред контејнера или на за то погодно мјесто како би се се могао извршити несметани одвоз од стране надлежног Јавно комуналног предузећа „Соколац“ Соколац.

3. Забрањује се паљење прикупљеног отпадног материјала.

Лица која врше прољетно чишћење својих приватних парцела (њива, ливада) у случају паљења истих дужна су се јавити Професионалној ватрогасној јединици Града Источно Сарајево – ватрогасно одјељење Соколац, ради обезбјеђења поменутих површина те спречавање појаве и ширења пожара.

4. У складу са тренутном ситуацијом а у циљу заштите становништва од заразних болети, налаже се Јавно комуналном предузећу „Соколац“ Соколац, да поред редовног Програма одвожења прикупљеног отпадног материјала поменуте активности предузима и чешће по указаној потреби.

5. Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Комунална полиција Општине Соколац, а у случају непоштовање исте предузеће одговарајуће мјере из оквира својих надлежности.

6. Ова наредба ступа на снагу дана 20.03.2020. године, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној вeб страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица