Особа која изазове пожар у Републици Српској може бити осуђена на казну затвора у трајању до 12 година.

У Кривичном Закону Републике Српске прописана су два кривична дјела која се односе на подметање пожара: кривично дјело “изазивање пожара”, за које је прописан распон од новчане казне до осам година затвора, уз могућност изрицања новчане казне, зависно од посљедица насталих због извршења овог кривичног дјела и кривично дјело “изазивање опште опасности”, за које је прописан распон казне од шест мјесеци до 12 година затвора, зависно од посљедица насталих извршењем кривичних дјела.